Bạn Vui Lòng đăng nhập
trước khi đăng ký tham dự
honda beu

Chưa có tài khoản?

Chúc mừng Bạn đã
đăng ký thành công!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để xác nhận thông tin đăng ký và cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết.

Nếu có thắc mắc gì về chương trình hoặc quá trình đăng ký, vui lòng gửi mail về địa chỉ beuwithhonda2014@gmail.com

Hoặc qua điện thoại: 0934 000 820

Giải thưởng thành viên

Dành cho thành viên website

Thành viên năng động

silver
300-999

Mỗi tháng, ban tổ chức sẽ chọn 5 thành viên Silver có điểm cao nhất để tặng 1 phiếu thay dầu/ người.

gold
1000-1499

Mỗi tháng, ban tổ chức sẽ chọn 5 thành viên Gold có điểm cao nhất để tặng 2 phiếu thay dầu/ người.

diamond
1500+

Mỗi tháng, ban tổ chức sẽ chọn 5 thành viên Diamond có điểm cao nhất để tặng 3 phiếu thay dầu/ người.

Thành viên chơi tốt
minigame trên website

03 thành viên mỗi tháng

Mỗi tháng (kể từ lúc kích hoạt minigame vào đầu tháng 1 năm 2015), ban tổ chức sẽ chọn 3 bạn có điểm cao nhất để trao 1 phiếu thay dầu/ người.

01 thành viên điểm cao nhất

Sau khi kết thúc minigame (dự kiến là 15 tháng 3 năm 2015), ban tổ chức sẽ chọn 1 bạn có điểm số cao nhất để trao tặng 1 Máy nghe nhạc SONY MP3 Walkman.

Thành viên tham gia dự đoán
đúng người thắng chung cuộc

Mỗi thành viên tham gia dự đoán (1 trong 6 hạng mục : Âm nhạc, Vũ đạo, Bóng đá, Skateboard, Inline Skate, BMX ) sẽ nhận được mã số may mắn. Vào đêm chung kết tại Đà Nẵng, ban tổ chức sẽ chọn ngẫu nhiên 1 mã số của người dự đoán đúng để trao 1 xe máy Honda Blade.

Vui lòng chọn môn đăng ký trước khi qua bước tiếp.

SEO

Dự đoán người chiến thắng để có cơ hội sở hữu xe honda blade